سیاوش قمیشی

من اگه هنوز میخونم واسه خاطر دل توست...

فرنگیس

دانلود آلبوم فرنگیس

پاییز

حباب

کاش از اول

طلوع

خالی

تنها

فاصله

غرقاب درد

با هم

فرنگیس

پاییز(2)


 
 name