سیاوش قمیشی

من اگه هنوز میخونم واسه خاطر دل توست...

شکوفه های کویری

دانلود آلبوم شکوفه های کویری

بارون

جزیره

دلتنگی

زمزمه

طفلکی

زندگی

شکوفه های کویری(ایرونی)


 
 name